Epistemoloji Nedir? Bilgi Felsefesi Nedir?


epistemoloji nedir

Epistemoloji (Bilgi felsefesi), Yunanlılardan başlayıp günümüze kadar devam eden uzun bir tarihe dayanmaktadır. Felsefenin birçok alanı hakkında sorular soran ve gerekli cevapları arayan filozoflar, epistemoloji yani bilgi felsefesi hakkında verilen bilgilerin kaynağı, geçerliliği ve doğruluğu gibi kavramları sorgulamışlardır. Oldukça önemli filozoflar epistemolojiye katkıda bulunmuşlardır. Peki epistemoloji nedir ne anlama geliyor? Epistemolojik kavramlar nelerdir? İşte tüm sorularınızın cevapları…

Epistemoloji nedir? Filozoflar dünyayı en genel anlamıyla anlama fikri içindedirler. Bu bağlamda, açıklayıcı olarak güçlü, tamamlayıcı olarak doğru ve diğer tüm noktalardan rasyonel olarak savunulabilir teoriler geliştirirler. Bunu yapmak için de araştırma noktasını en üst seviyeye taşıyorlar. Platon, epistemoloji dalı üzerinde çok detaylı çalışmalar yapan filozoflardan biridir. Daha sonra Aristoteles, St. Augustinuz, Avicenna, Aquinaslı Thomas gibi filozoflar bir takım araştırmalar yapmış olsalar da bilginin ön planda olduğu modern çağda Descartes, John Locke, Leibniz, Russell, Kant, Hume gibi filozoflar ortaya çıkmıştır. bu konudaki detaylı çalışmaları ile ön plana çıkmaktadır.

EPİSTEMOLOJİ NEDİR?

Epistemoloji, bilgi kavramının kendisi, doğası, kaynağı, türleri, bilgi olarak adlandırılabilecekler ve bilginin doğruluk ölçütü gibi sorulara yanıt aramaktadır. Ayrıca epistemoloji doğrudan bilgi kavramını içerir. Metafiziğin yanı sıra felsefenin en önemli iki alt dalından biri olan epistemoloji hakkında düşünürler arasında farklı görüşler vardır. Buna göre kimi filozoflar gerçek bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu belirtirken, kimileri de “görelilik” kavramına dayanarak doğru ya da doğru bilginin mümkün olmadığını savunmuşlardır.

EPİSTEMOLOJİ NE DEMEKTİR?

Epistemoloji kelimesi “bilgi teorisi” anlamına gelir. Epistemoloji, bilginin doğasını, kaynağını ve kapsamını içeren bir bilimdir. Diğer bir deyişle bilgi felsefesi olarak da tanımlanmaktadır. İnsan bilgisinin yapısı ve geçerliliği ile ilgilenen bilim dalı olarak da bilinir.

Epistemoloji, Yunanca “sistematik bilgi, doğru bilgi, doğrulanabilir bilgi” anlamına gelen “episteme” ve zihinsel açıklama anlamına gelen “logos” kelimelerinden türetilen bir kelime olarak bilinir.

Bilginin incelenmesi anlamına gelir. Epistemoloji tüm disiplinlerin temelidir. Çünkü felsefe disiplinlerinin ve dayandıkları varsayım ve ilkelerin sistemli bir şekilde anlaşılması ancak epistemolojik olarak kurulabilir ve temellendirilebilir.

EPİSTEMOLOJİ KAVRAMLARI

Bilginin doğasını, niteliğini, sınırlarını ve kapsamını sorgulayan bir felsefe disiplini olarak kabul edilen epistemolojinin en önemli kavramlarından bazıları doğruluk, gerçeklik ve gerekçe olarak sıralanabilir.

DOĞRULUK: Bilginin öğrendikleri ile tam olarak ilişkisini ifade eder. Yani doğruluk; Kavramlar, algılar ve bilimsel teoriler ile nesnel gerçeklik arasındaki yazışmadır.

TEMEL: Bir argüman veya soru için bir gerekçe, temel, destek bulma görevi.

GERÇEKLİK: Bilinçten bağımsız olarak var olur. Bir varoluş biçimi olarak ifade edilir.


Epistemoloji nedir kaynağından faydalanıldı.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

https://www.tulomsas.com.tr